Количка

0 артикула

Условия за ползване

 

I. Дефиниции

 

ДРУЖЕСТВОТО означава Online Commerce 2020 BG.
 ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.
 ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
 САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта pinkblue.bg
 ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, навършило 16 години и ползващo сайта pinkblue.bg
 СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от Дружеството стока.
 ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
 НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

 

II. Общи положения 

 

Online Commerce 2020 BG със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Поп Богомил” №1, ет. 1, ап. 2 и склад: гр. София, ж.к. “Павлово”, ул. “Белмекен” №27, вписано в Търговския регистър с ЕИК 20609990, с идентификационен № по ЗДДС BG206099906, телефон за контакт: +359 894 533 361, имейл адрес: office@pinkblue.bg.

 

Цялото съдържание на уебсайта pinkblue.bg е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството и не може да бъде ползвано без изрично писмено съгласие на Дружеството. 

 

В категорията „Блог“ на сайта си Дружеството използва авторски статии и снимки от негови служители и от други източници, върху които има отстъпено право на ползване по съответния законов ред. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „Блог“ на сайта е разрешено само и единствено когато е посочен активен линк към оригиналната статия в секцията „Блог“ на сайта.

 

III. Регистрация

 

Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Поръчването на дрехи от сайта не изисква задължителна регистрация. Ползвателите могат да правят поръчки от сайта свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, Ползвателят ще получи потвърждение по имейл.

 

IV. Информация за стоки 

 

Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки и аксесоари е описана от производителя на етикети на артикулите.

 

V. Цени

 

Всички представени в сайта pinkblue.bg цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Дружеството си запазва правото да ги променя без предупреждение. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката и е фиксирана - с куриер, в срок до три работни дни, 5 лв.

 

VI. Поръчка и обслужване на клиенти

 

Чрез електронна поръчка от сайта pinkblue.bg могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на Ползвателя. Поръчки могат да извършват само Потребители, приели общите условия. Ако Ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Дружеството - куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Дружеството по всяко време без предупреждение и обявявани на сайта в секция "Доставка".

 

Дружеството си запазва правото при допусната техническа грешка при публикуване на даден артикул да анулира поръчката. В този случай заплатените от потребител суми за артикули, по отношение на които е допуснатата техническа грешка, се възстановяват от Дружеството незабавно.

 

Обслужването на клиенти и обработването на поръчки се извършва от понеделник до петък, от 9:00 ч. до 18:00 ч.

 

Поръчки могат да бъдат правени 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Поръчките, направени в събота и неделя, се обработват в понеделник.

 

Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалена цена.

 

VII. Плащане

 

Ползвателят заплаща цената на поръчана стока с наложен платеж. Той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 

Купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към Клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

 

Всички плащания се извършват само в български лева.

 

VIII. Договор за продажба от разстояние

 

Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството. При извършване на поръчка Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока Дружеството има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

 

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 

Задължение на Ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола.

 

Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Дружеството за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.

 

Договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

 

- Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

- Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на  телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването на доставката.

 

IX. Доставка на поръчана стока

 

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, която удостоверява точното изпълнение на поръчката.

 

При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира Потребителя.

 

Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Дружеството или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние се счита за прекратен.

 

X. Връщане и рекламации на стоки

 

Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от pinkblue.bg, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока. Дружеството предоставя на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП.

 

Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Върнатите артикули следва да бъдат изпратени до Дружеството на адрес: гр. София, ж.к. “Павлово”, ул. “Белмекен” №27.

 

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Дружеството възстановява на потребителя заплатената от него стойност на върнатия продукт, а Потребителят заплаща цената за транспорта и изпращането на върнатия продукт, която е за негова сметка. Дружеството използва куриерските услуги на Спиди АД.

 

Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 по отношение само на един продукт и връща само него, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила, като Клиентът поема разходът за доставка на стоката и разходът за връщане на стоката, определен по начина в предходния параграф, а Дружеството му възстановява заплатената цена на върнатия артикул и банковите разноски.

 

Сумата се възстановява/връща на Клиента по банков път.

 

Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на имейл: office@pinkblue.bg или на телефон: +359-87-8559883.

 

Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет.

 

При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

 

Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването й.

 

Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.

 

При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.

 

Рекламацията се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице на имейл office@pinkblue.bg. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

- касова бележка или фактура;

- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

В случай че Клиентът открие явни недостатъци на стоката, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект, в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. В случай на връщане на стоката доставката е за сметка на Дружеството.

 

Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

 

Дружеството ще възстанови на Клиента заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. Дружеството възстановява сумата, заплатена от Клиента за поръчаната стока, по банков път на посочената от Клиента банкова сметка (IBAN).

 

В случай че за Потребителя възникне задължение за плащане на артикул/и по определена/и поръчка/и и/или е получил от Дружеството сума по-голяма, отколкото действително му се следва, а Дружеството дължи връщане на заплатена от Потребителя сума и са налице условията по чл. 103 от ЗЗД, Дружеството си запазва правото да извърши прихващане на дължимото за плащане към последното срещу свое задължение за връщане на конкретна сума, независимо дали връщането на сумата е по банков път или чрез виртуален портфейл, към същия потребител, до размера на по-малкото от тях. Тази възможност по никакъв начин не може да доведе до изключване или ограничаване правата на потребителя, произтичащи по закон.

 

XI. Защита на личните данни

 

Дружеството обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си може да прочетете ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови продукти